Een Zee van Staal

In het duingebied naast Wijk aan Zee ligt een bijzonder beeldenpark. De zestien beelden van Een Zee van Staal liggen of staan tussen helmgras, bramenstruiken en zeldzame plantensoorten, tegen het overweldigende decor van de naastgelegen staalfabriek. Lieflijke duinflora wordt afgewisseld door metershoge stalen beelden, met op de achtergrond de rokende hoogovens en donkere ertsbergen. De beeldende kunst moet wedijveren met de imposante industrie en de al even indrukwekkende natuur. De combinatie versterkt elkaar en maakt een bezoek tot een inspirerende en unieke beleving voor jong en oud.

Hoe is het begonnen?
In 1999 was Wijk aan Zee Cultureel Dorp van Europa, ter gelegenheid hiervan kregen elf beeldhouwers afkomstig uit elf Europese landen de opdracht dit gebied te transformeren tot een beeldenpark, met het thema ‘Een Zee van Staal’. Natuurlijk moesten de beelden van staal zijn. Materiaal en werkruimte werden beschikbaar gesteld door de staalfabriek Hoogovens (nu Tata Steel). Het resultaat is een indrukwekkende tentoonstelling op een intrigerende plek. In de loop der jaren zijn er vijf beelden bijgekomen, waardoor er nu zestien beelden in het duingebied te zien zijn.