Nieuw beeld voor Een Zee van Staal

Sinds het najaar van 2023 is TenneT in het park bezig met de aanleg van elektriciteitskabels, die  duurzame energie van de windparken op zee naar het landelijke elektriciteitsnet brengen. Een deel van het park is daardoor tijdelijk ingericht als bouwterrein. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer een jaar in beslag. Daarna wordt het terrein weer zoveel mogelijk in de oude staat hersteld.

In 2024 viert het park het 25 jarig bestaan. Het bestuur van Stichting Beeldenpark Een Zee van Staal wil beide gebeurtenissen, het herstellen van het park en het jubileum, combineren met het verwerven van een nieuw beeld. 

In februari 2023 heeft een advertentie in het tijdschrift BK-informatie gestaan, waarin kunstenaars werden opgeroepen om zich aan te melden als gegadigde om het nieuwe beeld te maken. Ook op de website eenzeevanstaal.nl heeft informatie gestaan. 

Kunstopdracht
Gevraagd is een beeld van staal. De opdracht moet echter breed gezien worden. Nadrukkelijk zijn  ook kunstenaars uitgenodigd die normaal gesproken niet met staal werken, maar wel hun werk in staal kunnen (laten) uitvoeren door middel van gieten, 3d-printen, koude vervorming, enz. 

Thema van het beeld: schone energie, duurzaamheid, fossiel-vrije toekomst, symbiose, een nieuwe tijd.

Zo’n 95 kunstenaars hebben op de advertentie gereageerd. Uiteindelijk zijn er drie kunstenaars geselecteerd om een schetsopdracht te maken. Deze drie kunstenaars zijn: Alphons ter Avest, Maze de Boer en Catinka Kersten. Zij hebben op 6 november 2023 hun schetsopdracht gepresenteerd aan de selectiecommissie. Deze commissie zal in februari 2024 beslissen naar wie van deze drie kunstenaars de opdracht uitgaat om het beeld te maken.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

  • Jaap Velserboer, curator en bestuurslid EZVS
  • Hella van der Pal, vice-voorzitter bestuur EZVS
  • Mattie van der Worm, lid van de Kunstcommissie IJmond
  • Onno van der Muysenberg, onafhankelijk deskundige 
  • Jaap Durge, Dorpsraad Wijk aan Zee
  • Manon Raats, TenneT
  • Raymond Duindam, PWN

Expositie
De kunstenaars zullen hun werk exposeren bij KEK in het Kennemer Theater aan het Kerkplein in Beverwijk. De expositie begint op 2 januari en loopt tot 12 februari. De feestelijke opening zal zijn op zaterdag 13 januari om 16.00 uur.